Fasıl nedir?

Türk musikisinde bir icra şeklidir. Çeşitli sazlar refakatinde bir koro tarafından icra edilir. *Bir faslı icra eden topluluğa «fasıl heyeti» denir. Fasıllarda bir tek makamdan eserler çalınır, her fasıl bir peşrev ile başlar. Arkasından beste yahut semailer, daha sonra şarkılar icra edilir. Fasıllar bir saz semaisi, ya da longa veya sirto gibi bir saz eseriyle son bulur.

Fasıl müziği nedir?

Fasıl müziği; Türk musikisi tarzında onula aynı makamda söylenen ve farklı çalgıların biraraya getirilmesiyle oluşturulan kişilerin verdiği müzik ziyafetine denir. Din temasının kullanıldığı müzik türü "Tasavvuf müziği" olarak bilinir. Fasıl müziği sarayda padişah huzurunda icra edildiğinde "huzur faslı", "harem faslı" diye adlandırılırdı.

Açık alanlarda ve sarayların divanhanelerinde kalabalık hanende ve sazendelerin katılımıyla icra edildiğinde ise "meydan faslı" , "küme faslı" diye de isimlendirilmiştir. Fasılda okunacak makama göre eserler seçilir. Aksak semai, Ağır semai, Yürük semai, Saz semaisi fasılda bulunan form isimleridir.

fasıl

Serhanende nedir?

Fasıl topluluğunu tef ile usul vurarak faslı başlatan ve yöneten kişiye "Serhanende" denir.

Peşrev nedir?

Türk musikisinde peşverin kelime anlamı "önde gelen" dir. Peşrev fasıl müziğinde ilk önce çalınan saz eseridir.

Fasıl müziği hangi çalgılardan oluşur?

1. Kanun

2. Ut

3. Kemençe

4. Keman

5. Ney

6. Ritm saz

7. Tef

Fasıl müziğinin olmazsa olmazı nedir?

Fasıl müziğinin olmazsa olmazı ritim'dir.

Fasıl müziği heyeti kimlerden oluşur?

Kadın ve Erkek musiki sanatçılarından oluşmaktadır.

Fasıl müziğin sıralaması

1. Taksim

2. Peşvrev

3. Kar

4. 1. beste

5. 2. beste

6. Ağır semai

7. Yürük semai

8. Saz semaisi

Fasıl müziğinin çeşitleri nelerdir?

Fasıl yapıldığı yere göre, yapıldığı kişilere göre isim alır;

1. Padişah huzurunda yapılıyorsa "huzur faslı" adını alır.

2. Kadınlar arasında yapılırsa "kadınlar faslı" adını alır.

3. Sadece erkekler arasında yapılıyorsa "erkekler faslı" adını alır.

4. Sadece kadınlar arasında yapılıyorsa "kadınlar faslı" adını alır.

5. Erkekler ve kadınların beraber yaptığı fasıl "karma fasıl"  adını alır.

6. Açık alanlarda ve sarayların divanhanelerinde kalabalık hanende ve sazendelerin katılımıyla icra edildiğinde ise "meydan faslı" , "küme faslı" adını alır.

Fasıl müziğin formları

1. Ağır semai

2. Yürük semai

3. Saz semaisi

4. Aksak semai

Sözlükte "fasıl" ne demek?

1. Bölüm, kısım, devre; osmanlı ve arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü.
2. Ortaoyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna; belli bir sürede yapılan iş, karşılaşılan durum ya da olay.
3. Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi gibi parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

Fasıl kelimesinin ingilizcesi

[Fasilides of Ethiopia] n. part
Köken: Arapça