Sözlükte "fasıl" ne demek?

1. Bölüm, kısım, devre; osmanlı ve arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü.
2. Ortaoyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna; belli bir sürede yapılan iş, karşılaşılan durum ya da olay.
3. Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi gibi parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesifasıl

Fasıl kelimesinin ingilizcesi

[Fasilides of Ethiopia] n. part
Köken: Arapça